پربازدید

ویدیوکووید-19

بیست ناحیه انتاریو بدون ویروس کرونا

از نظر مدیریت بهداشت و درمان، استان انتاریو به 34 ناحیه تقسیم می شود که بیست ناحیه آن در روز سه شنبه هیچ مورد جدیدی از ابتلا به ویروس نداشته اند.

جدیدترین ارقام کرونا در انتاریو در 24 ساعت منتهی به نیمروز چهارشنبه 26 آگوست به قرار زیر است:

ـ تعداد مبتلایان جدید: 88 نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: 41695 نفر

ـ تعداد درگذشتگان جدید: 2 نفر

ـ جمع تعداد درگذشتگان تاکنون: 2802 نفر

ـ تعداد تستهای انجام شده در روز سه شنبه: 22000 نفر

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19