پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیست فقره تخریب اموال و ورود غیرقانونی به ساختمان های اداری در ریچموندهیل

بازرسان اداره تحقیقات جنایی  پلیس منطقه یورک، مردی 39 ساله را به اتهام 20 تخریب اموال و ورود غیرقانونی که در ریچموندهیل رخ داده، دستگیر کردند.

از نوامبر 2021 تا جون 2022، پلیس گزارش هایی مبنی بر شکستن در و پنجره ها و ورود غیرقانونی به ساختمان های اداری و سرقت اموال دریافت کرد. بازرسان بر این باور بودند که این حوادث همگی کار یک مظنون است.

با تحقیقات انجام شده، مأموران موفق به شناسایی مظنون شدند و او در تاریخ 18 جون 2022 دستگیر و تفهیم اتهام شد. تحقیقات همچنان ادامه دارد.

متهم: حبیب ظهرابی شتربان به اتهام 20 مورد ورود غیرقانونی، اموال سرقتی به ارزش 5 هزار دلار و حمل شیشه.

پلیس منطقه یورک از صاحبان کسب وکار خواست تا اقدامات پیشگیرانه ای را برای امنیت کسب وکار خود انجام دهند و گفت، هر چقدر راه را برای ورود غیرقانونی دزدها سخت کنید، به همان نسبت میزان دزدی کاهش می یابد.

از هر کسی که اطلاعاتی در اختیار دارد خواسته می شود با اداره تحقیقات جنایی ناحیه شماره 2 پلیس منطقه یورک به شماره 5423-876-866-1 داخلی 7241 تماس بگیرد. برای تماس ناشناس با کرایم استاپرز می توانید به www.1800222tips.com مراجعه کنید.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=166099بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19