پربازید

ویدیو

کووید-19

بیست درصد ساکنان انتاریو پس از مصرف ماری جوانا پشت فرمان نشسته اند

بسیاری از ساکنان انتاریو هنوز به خطر رانندگی پس از مصرف ماری جوانا پی نبرده اند.

انجمن اتومبیل کانادا CAA در نظرسنجی آنلاین از ساکنان انتاریو پرسیده که ‌آیا پس از مصرف ماری جوانا رانندگی کرده اند؟

بیش از ۲۰ درصد کسانی که در نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند که یا خودشان اینکار را کرده اند و یا در اتومبیلی بوده اند که راننده آن ماری جوانا مصرف کرده بوده.

در میان جوانان ۱۶ تا ۳۴ ساله این میزان برابر با یک چهارم بوده.

دو سال قبل، یعنی قبل از قانونی شدن ماری جوانا در کانادا، دولت فدرال نیز در این زمینه نظرسنجی کرده بود که نتایج مشابهی را نشان می داد.

انجمن اتومبیل کانادا از نظرسنجی های خود چنین نتیجه گرفته که آموزشهای بیشتری لازم است تا کانادایی ها از خطرات رانندگی پس از مصرف ماری جوانا آگاه شوند.

در نظرسنجی اخیر، ۹ نفر از هر ده پاسخ دهنده گفته اند مهم است راننده ای که مشروبات الکلی مصرف کرده، ترتیبی دهد که با تاکسی یا وسایل نقلیه مشابه به خانه برگردد.

در مورد ماری جوانا، از هر ده نفر هشت نفر چنین نظری داشته اند.



بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19