پربازدید

ویدیوکووید-19

جزییات سوبسید جدید «سرز» برای بیزینسها

بیزنس های کوچکی که به علت پندمیک کرونا دچار مشکلات مالی شده‌اند از روز دوشنبه ۲۳ نوامبر می توانند برای کمک جدید دولت فدرال به  نام سوبسید اجاره اپلای کنند.

مدت‌ها بود که دولت جاستین ترودو وعده این کمک را داده بود.

این کمک چیست؟

برنامه کمک اضطراری «سِرز» تا ۶۵ درصد مبلغ اجاره واحدهای بیزینسی (در صورت اجاره محل) و یا مالیات ملک و بیمه و بهره مورگیج واحدهای بیزینسی (در صورت مالکیت محل) را می پردازد. این درصد بسته به مقدار کاهش درآمد هر بیزینس دارد و حداکثر آن ۶۵ درصد است. ۲۵ درصد از کل بودجه این برنامه برای بیزینس هایی است که بیشترین لطمه را دیده اند.

اپلیکیشن این کمک از روز دوشنبه ۲۳ نوامبر باز شد.

این کمک هزینه های زیر را شامل می شود:

ـ اجاره

ـ مالیات ملک

ـ بیمه

ـ و بهره مورگیج

این کمک از ۲۷ سپتامبر به بعد را در بر می گیرد.

نام این برنامه

این کمک در قالب برنامه‌ای به نام  Canada Emergency Rent Subsidy پرداخت می‌شود.

توضیحات بیشتر

۲۳ نوامبر اولین روزی است که بیزینسها می توانند برای سوبسید سرز اپلای کنند. آژانس درآمد ومالیات کانادا CRA گفت بیزنسهای کوچک از زمان دریافت سوبسید ۶۰ روز فرصت دارند که آن را بپردازند. انتظار این است که اپلیکیشن ها در روز ۳۰ نوامبر به صورت اتوماتیک به تایید برسند و در عرض ۳ تا ۵ روز بیزینسی پرداخت شود. قرار است این سوبسید تا ماه جون آینده پرداخت شود.

کمک اضطراری «سرز» به بیزینسهایی پرداخت می شود که بخش مهمی از درآمدشان را به علت پندمیک کرونا از دست داده باشند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19