پربازدید

ویدیو

کووید-19

بورد ایمنی حمل و نقل کانادا: گزارش ایران توضیح نمی دهد که چرا پرواز ۷۵۲ سرنگون شد

بورد ایمنی حمل و نقل کانادا گفت گزارش ایران درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری پرواز ۷۵۲، بیش از آنکه به سوالات جواب دهد، سوالات جدیدی بر می انگیزد.

بورد ایمنی حمل و نقل TSB می گوید این گزارش توضیح نمی دهد که چرا این تراژدی به وقوع پیوست.

گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری ایران که روز چهارشنبه منتشر شد مدعی است که «خطای انسانی» دلیل شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران به سمت این هواپیما بوده ، اما بورد ایمنی حمل و نقل کانادا می گوید ایران هیچ مدرکی ارائه نداده که گویای سرنگون شدن این هواپیما بر اثر اشتباه باشد.

به گزارش کندین پرس، این امری نامعمول است که بورد ایمنی حمل و نقل کانادا درباره نتایج گزارش حادثه ای که در کشور دیگری روی داده اظهار نظر کند، ولی «کت فاکس» Kath Fox رئیس TSB گفت این «وضعیت بیسابقه» که در آن ارتش ایران به طور مؤثر بر تحقیقات نظارت می کرده، بورد ایمنی حمل و نقل کانادا را وادار کرده که امروز (پنجشنبه) اعلام نظر کند چرا که دهها مورد از سؤالات و ابهامات  در گزارش نهایی ایران بی جواب مانده.

این گزارش هیچ توضیح مشروح یا شواهدی درباره فاکتورهای زمینه ای که سبب شده سپاه پاسداران دو موشک زمین به هوا به سمت هواپیمای اوکراینی شلیک کند ارائه نداده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142133بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19