پربازدید

ویدیو

کووید-19

بودجه جدید انتاریو: رقم تاریخی در بحبوحه تورم تاریخی

دولت داگ فورد روز پنجشنبه بودجه جدید استان را به مبلغ تاریخی ۲۰۴ میلیارد دلار برای تصویب تقدیم مجلس انتاریو کرد. در این بودجه هیچ کمک جدیدی برای ساکنان این استان که درگیر تورم تاریخی هستند در نظر گرفته نشده.

در این بودجه برای کووید ۱۹ نیز رقمی کنار گذاشته نشده.

در عوض مبالغی برای پروژه‌های سرمایه‌بر بزرگ نظیر احداث بزرگراه اختصاص داده‌شده ولی جزئیات آن ذکر نشده.

به موجب این بودجه ۱۸۶ صفحه‌ای، درآمد دولت آنقدر بالاست که قادر خواهد بود سال آینده، یعنی سه سال زودتر از زمان قبلا پیش‌بینی شده، بودجه را متوازن کند.

در این بودجه ۲۵ میلیادر دلار سرمایه جدید برای ساخت پروژه‌های بزرگی چون احداث بزرگراه ۴۱۳ در نظر گرفته شده که طی ده سال پرداخت می‌شود. این رقم جدا از ۱۸۴ میلیارد دلار (طی ده سال) بودجه‌ای است که از قبل برای پروژه‌های بزرگ ساختمانی اختصاص داده شده.

بهداشت و درمان

بودجه بخش بهداشت و درمان ۳.۲ میلیارد دلار افزوده شده. با این وجود نسبت آن به کل بودجه تغییری نکرده است.

در این بخش مبلغ ۷۲ میلیون دلار برای مراکز جراحی خصوصی در نظر گرفته شده.

آموزش و پرورش

.بودجه آموزش و پرورش ۱.۴ میلیارد دلار افزایش یافته

سالمندان

در این بودجه مقدماتی فراهم شده که تعداد شهروندان ارشد دریافت کننده کمک GAINS از ۲۴ جولای امسال ۱۰۰ هزار نفر بیشتر شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=180412بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19