پربازدید

ویدیو

کووید-19

به فال نیک باید گرفت: تعداد مبتلایان جدید انتاریو به زیر سه هزار نفر کاهش یافت

تعداد مبتلایان جدید انتاریو در 24 ساعت گذشته به زیر سه هزار نفر کاهش یافت.

برای نخستین بار در چند هفته اخیر، تعداد مبتلایان جدید انتاریو در روز دوشنبه کمتر از 2800 نفر بود. در 24 ساعت مذکور همچنین 25 مرگ جدید گزارش شد. در میان مبتلایان جدید 931 نفر از تورنتو، 653 نفر از منطقه پیل و 275 نفر از منطقه یورک هستند. در منطقه یورک نیز این اولین بار در چند هفته اخیر است که تعداد مبتلایان روزانه  به زیر سیصد نفر کاهش پیدا کرده.

باید به فال نیک گرفت

اگرچه یکی از دلایل پایین بودن تعداد مبتلایان جدید در 24 ساعت گذشته، کمتر بودن تعداد تستهای انجام شده بود (33700 تست) با این حال ورود هفته ای 2 میلیون واکسن فایزر به انتاریو در طول ماههای می و جون نیز گشایش دیگری را نوید می دهد که اینها در کنار هم، در صورتی که مردم  مقررات کرونا را کماکان رعایت کنند، می تواند به فرو خواباندن موج سوم کرونا در این استان منجر شود.

ارقام کرونا در انتاریو در 24 ساعت گذشته

  • تعداد مبتلایان جدید: 2791 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 476 هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید 25 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 8143 نفر
  • تعداد تستهای انجام شده در 24 ساعت کذشته: 33.700 تست
  • درصد تستهای مثبت: 9.1 درصد
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 2167 نفر
  • از این تعداد 886 نفر در بخشهای مراقبت ویژه هستند که  609 نفر متصل به ونتیلیتور هستند.
  • تعداد واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 88.871 دوز
  • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 5.4 میلیون دوز

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145182بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19