پربازدید

ویدیو

کووید-19

به علت مخالفت مجلس، چگونگی ادامه کمک اضطراری CERB نامشخص ماند ـ جاستین ترودو امروز با مردم صحبت می کند

دولت لیبرال بسته جدید کمکهای اضطراری به مردم را روز چهارشنبه برای تصویب تقدیم مجلس کانادا کرد اما احزاب اپوزیسیون با آن مخالفت کردند و تکلیف دور بعدی کمکها فعلا نامعلوم است.

قرار است جاستین ترودو امروز پنجشنبه در گزارش روزانه به کانادایی‌ها با مردم صحبت کند.

دولت لیبرال جاستین ترودو نمی تواند بدون حمایت یکپارچه مجلس این بسته را به اجرا بگذارد.

محور اصلی این لایحه، نحوه ادامه کمک اضطراری ماهی 2000 لار CERB بود.

همانطور که در چند روز اخیر در سلام تورنتو آنلاین به آگاهی رسید، در این لایحه برای افرادی که عامدانه اطلاعات غلط می دهند تا این کمک را دریافت کنند جریمه و حتی تا شش ماه زندان در نظر گرفته شده.

البته جاستین ترودو تاکید کرده کسانی که صادقانه اشتباه کرده‌اند مشکلی نخواهند داشت و فقط باید پول را پس بدهند. به موجب لایحه‌ای که لیبرالها پیشنهاد کرده بودند کمک اضطراری ادامه پیدا می کند ولی کسانی که:

 ـ شرایط منطقی برای بازگشت به کارشان مهیا باشد، و کارفرما از آنها خواسته باشد که به کار بازگردند،

ـ و یا پیشنهاد کار معقولی وجود داشته باشد ولی آن را قبول نکنند،

 نمی توانند آن را دریافت کنند. عصر چهارشنبه اما احزاب مخالف در مجلس از دادن رای مثبت و یکپارچه به این لایحه خودداری کردند.

نظر بیزنسها

فدراسیون بیزنسهای مستقل کانادا روز چهارشنبه گفت بسیاری از مالکان بیزنسهای کوچک با قطع یارانه CERB برای کارگران و کارکنانی که از آنها خواسته شده به سر کارشان برگردند، موافق هستند.

در نظرخواهی از مالکان بیزنسهای عضو این فدراسیون، بیش از دو سوم آنها موافق بودند که افراد بتوانند کار کنند و بیش از 1000 دلار درآمد داشته باشند و کماکان یارانه CERB را دریافت کنند.

یکی از مسائلی که در بازگشت به کار افراد تاثیر داشته مسئله مهدکودکهاست. بررسی‌ها نشان می دهد پدر و مادرانی که دارای فرزند بالای شش سال هستند با سرعت بیشتری، نسبت به پدر و مادرهایی که فرزندان زیر شش سال دارند، به سرکار بازمی گردند.

در نظرسنجی دیگری که از هشت هزار مهدکودک در کانادا به عمل آمده، بیش از یک سوم آنها مطمئن نبوده‌اند که بتوانند بازگشایی کنند. نزدیک به 70 درصد این مهدکودکها گفته‌اند کارکنانشان را بیکار کرده‌اند، که تقریبا 90 درصد این کارکنان برای کمک اضطراری CERB اپلای کرده‌اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=120040بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19