پربازید

ویدیو

کووید-19

بلیط لاتاری تان را ندزدند!

اگر بلیط لاتاری می خرید از آن خوب مواظبت کنید، وگرنه شاید شانس بیاورید و برنده شوید اما بدشانسی بیاورید و بلیط گیر سارقان بیفتد!

شاهد این شانس و بدشانسی، اتفاقی است که این هفته در شهر «ارین» انتاریو افتاد. (راستی ارین کجاست؟ سئوال خوبی است. ارین با یازده هزار جمعیت در هشتاد کیلومتری شمال غرب تورنتو است.)

روز دوشنبه به پلیس اطلاع داده شد که مقداری لوازم شامل کیف والت، بلیط لاتاری و غیره از دو اتومبیل سرقت شده.

تنها یک روز بعد این سرقت، پلیس متوجه شد که جوانی با مراجعه به فروشگاه محل تلاش کرده بلیط لاتاری را به پول نقد تبدیل کند.

حالا پلیس این فرد 25 ساله را متهم به دزدی کرده و قرار است ماه آینده در دادگاه حاضر شود.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19