پربازدید

ویدیو

کووید-19

بسیاری از دامپزشکان کانادا با فرسودگی شدید و کاهش سلامت روان مواجه هستند

دامپزشکان کانادایی اعلام کردند به دلیل کمبود کارکنان، افزایش تعداد حیوانات بیمار و استرس شغلی شبانه‌روزی، دچار فرسودگی و مشکل سلامت روان شده‌اند.

به گفته برخی دامپزشکان، افزایش حجم کار که در بسیاری از مناطق روستایی همراه با مراقبت‌های اورژانسی ۲۴ ساعته است، منجر به استرس و خستگی شدید می‌شود که با گذشت زمان بدتر شده است.

داده‌های نظرسنجی گردآوری شده در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که دامپزشکان کانادایی در مقایسه با افراد معمولی بیشتر به خودکشی فکر می‌کنند.

این مطالعه که در مجله انجمن پزشکی دامپزشکی آمریکا منتشر شد، نشان داد که ۲۶.۲ درصد از ۱,۴۰۳ دامپزشک مورد بررسی در ۱۲ ماه گذشته افکار خودکشی داشته‌اند. داده‌های مرکز آمار کانادا از سال ۲۰۲۲ نشان داد که ۲.۵ درصد از کانادایی‌های مورد بررسی در سال گذشته به خودکشی فکر کرده‌اند.

سلامت روان کارکنان دامپزشکی به دلیل افزایش تعداد حیوانات خانگی و کمبود تکنسین‌ها و دامپزشکان تحت فشار قرار گرفته است. در طول دوران کووید که مردم در خانه به سر می‌بردند، همه به فکر نگهداری یک حیوان خانگی افتادند که در نتیجه آن، تعداد حیوانات خانگی افزایش یافت. در این راستا و پس از گذشت دو سال از دوران کووید، میزان حیوانات بیمار ۴۰ درصد افزایش یافته است.

جَن رابینسون Jan Robinson، مدیر عامل کالج دامپزشکان انتاریو (College of Veterinarians of Ontario)، گفت بخش دامپزشکی فشارهای زیادی را از زوایای مختلف از جمله کمبود نیرو احساس می‌کند.

رابینسون افزود، در انتاریو تعداد دامپزشکان شاغل ثابت مانده، اما کالج متوجه تغییری در عدم انتخاب کار توسط دامپزشکان شده که ممکن است به دلیل فشار شغلی باشد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=194962بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19