پربازدید

ویدیو

کووید-19

بسته شدن موقت فروشگاه کندین تایر ریچموندهیل به علت آتش سوزی

در پی آتش سوزی در درب ورودی فروشگاه کندین تایر در ریچموندهیل، این فروشگاه به طور موقت بسته شد.

به گفته یکی از کارکنان شاغل در فروشگاه کندین تایر Canadian Tire واقع در شماره11720 خیابان یانگ، آتش سوزی در فاصله زمانی بین بسته شدن فروشگاه در 3 اکتبر و ساعات کاری در 4 اکتبر روی داد.

او گفت بخشی از این مشکل، دود وارد شده به فروشگاه بود که کارکنان مربوطه در حال رفع آن بودند.

بنا بر گزارش  روز پنجشنبه رسانه محلی منطقه یورک، گرچه فروشگاه اصلی بسته بود اما مرکز خدمات همچنان باز است و به کار خود ادامه می دهد.

پلیس منطقه یورک هنوز درباره علت آتش سوزی اظهارنظری نکرده است.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=171673بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19