پربازید

ویدیو

کووید-19

بر سر چی مونترال به سیدنی باخت؟

در رای گیری بر سر میزبانی کارناوال جهانی دگرباشان در سال ۲۰۲۳، مونترال نتوانست به اندازه کافی رای بیاورد.

شهر سیدنی استرالیا با ۶۰ درصد آرا اول شد و به عنوان میزبان 2023 World Pride  انتخاب شد.

مونترال با ۳۶ درصد آرا دوم شد و شهر آستین تگزاس فقط سه درصد آرا را کسب کرد.

مونترال در پشتیبانی از درخواست خود یک ویدیوی چهار دقیقه ای نشان داد که ضمن معرفی شهر، سیلین دیان سوپر استار کبک با پوششی از پرچم پراید ظاهر می شود. اولین کارناوال جهانی دگرباشان در سال ۲۰۱۴ درتورنتو برگزار شد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19