پربازدید

ویدیو

کووید-19

برنده خوش شانسی که با خودش شریک شد

این فرد خوش شانس ساکن آلبرتا در روز ۱۶ سپتامبر گذشته به عادت معمول به پمپ بنزین همیشگی رفت ولی این بار به طور خیلی تصادفی به جای یک بلیط لاتاری ۶۴۹ دو بلیط خرید.

او که اَندرو بِرک Andrew Burke نام دارد، روی بلیط دوم همان سری اعدادی را وارد کرد که روی اولی نوشته بود.

از آنجا که سری اعدادی را که او وارد کرده بود برنده جایزه پنج میلیون دلاری شده است، این جایزه دو برنده دارد که باید این مبلغ را بین خود تقسیم کنند. بنابراین اندرو برک حالا با خودش شریک شده.

او که عمری است بلیط لاتاری می‌خرد گفت زمان دست کشیدن از لاتاری فرا رسیده و بهتر است از این به بعد به دیگران فرصت بردن بدهد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19