پربازدید

ویدیو

کووید-19

برق رفتگی وسیع در استانهای آتلانتیک

صبح سه شنبه هزاران نفر از ساکنان استانهای آتلانتیک کانادا به علت برق رفتگی دچار تاریکی شدند. علت قطع برق، باران و توفان بود.

در اوج برق رفتگی، بیش از ۶۰ هزار خانه در نواسکوشیا، جنوب نیوبرانزویک و بخشهایی از پرینس ادوارد آیلند بدون الکتریسیته بودند.

توفان از دوشبه شب شروع شد و در هلیفکس سرعت آن به ۹۱ کیلومتر در ساعت رسید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=107878بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19