پربازدید

ویدیو

کووید-19

برای نوزادان کتاب بخوانید- و ترانه

کتاب خواندن و ترانه خواندن برای کودکان هیچوقت زود نیست.

به هر جا برویم آخر برای آرامش و رشد فکری به سرزمین کتاب و ترانه برمی گردیم.

انجمن پزشکان کودک کانادا می گوید هیچوقت برای خواندن کتاب برای کودکان زود نیست.

این انجمن از کلیه مراقبان و نیروهای بهداشت و درمان درخواست کرده  این پیام را به گوش والدین برسانند زیرا کتاب و ادبیات یکی از قویترین عوامل موثر در سلامت افراد در طول  عمرشان است.

به گفته این انجمن، مغز نوباوه گان متناسب با میزان تعامل والدین با آنها رشد می کند.

این انجمن می گوید کتابخوانی ابزار سودمندی برای رشد شخصیت کودک است و ترانه خوانی و قصه گویی نیز کمک می کند تا نو پایان به کلمات جدید و جمله بندی تسلط پیدا کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139001بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19