پربازدید

ویدیوکووید-19

برای اولین بار در ده سال گذشته فروش اتومبیل در کانادا پایین آمد

فروش اتومبیل در کانادا برای اولین بار در ده سال گذشته، کاهش پیدا کرده. 

موسسه Des Rosiers که در صنعت اتومبیل پژوهش می کند در گزارش تازه ای گفت فروش اتومبیل و تراکهای سبک در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ حدود 3.6 درصد کاهش پیدا کرده.

اگرچه این اولین بار طی ده سال گذشته است که فروش اتومبیل کم شده با این حال سال ۲۰۱۹ از نظر تعداد فروش اتومبیل، در مکان چهارم جدول فروش اتومبیل در تاریخ کانادا قرار دارد. 

به گفته موسسه Des Rosiers، سال گذشته 1,914,357 دستگاه اتومبیل در کانادا فروخته شده که هشتاد هزار دستگاه کمتر از سال ۲۰۱۸ است. 

در مجموع در سال ۲۰۱۹، فروش اتومبیلهای معمولی 16.1 درصد کاهش پیدا کرده اما فروش تراک سبک و اتومبیلهای اسپورت 1.6 درصد افزایش یافته.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19