پربازدید

ویدیو

کووید-19

برابری زن و مرد در کانادا در خانه بیشتر است تا در اجتماع

دوشنبه هشتم مارچ مصادف است با روز زن در سراسر جهان

نظرسنجی جدیدی که به همین مناسبت انجام شده حاکی است که 63 درصد کانادایی ها معتقدند که هنوز در این کشور  فاصله خیلی زیادی با برابری کامل زن و مرد وجود دارد.

در پاسخ به اغلب سوالات این نظرسنجی اختلاف فاحشی بین مردان و زنان دیده می شود. برای مثال، 73 درصد زنان گفته اند که  برابری زن و مرد در کانادا هنوز محقق نشده. در میان مردان 53 درصد چنین نظری داشته اند.

پاسخ مذکور بیشتر در رابطه با  برابری کلی زن و مرد در اجتماع است. در رابطه با برابری زن و مرد در خانه، 68 درصد زنان شرکت کننده در نظرسنجی معتقدند که برابری زن و مرد در خانه تا حدی برقرار شده. در میان مردان، 80 درصد چنین عقیده ای دارند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19