پربازید

ویدیو

کووید-19

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی کانادا در اجلاس ادواری خود در روز چهارشنبه نرخ بهره پایه را همچنان در رقم یک چهارم یک درصد ثابت نگه داشت

بانک مرکزی Bank of Canada گفت نرخ تورم اکنون بیشتر و پابرجا تر از آنی است که قبلاً انتظار می رفت.

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد که به خرید اوراق قرضه دولتی در مقادیری که قبلاً اعلام شده بود پایان می دهد. خرید اوراق قرضه دولتی به قصد تزریق پول به اقتصاد جهت رونق بخشیدن به آن صورت می گیرد.

بانک مرکزی پیش بینی می کند که نرخ تورم سالانه همچنان تا پایان سال رو به افزایش باشد و نرخ تورم سال ۲۰۲۱ برابر با ۴.۷۵ درصد باشد.

اخلال در زنجیره تولید علت اصلی افزایش قیمتها دانسته شده که سبب کمبود کالا و گرانتر شدن هزینه تولید برای کالاهای پرتقاضا می شود.

بانک مرکزی نرخ رشد اقتصاد کشور در سال جاری را ۵.۱ درصد برآورد کرد که کمتر از ۶ درصدی است که قبلاً پیش بینی شده بود. برای سال آینده نرخ رشد اقتصاد برابر با ۴.۳ درصد پیش بینی شده که کمتر از ۴.۶ درصد قبلی است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19