پربازدید

ویدیو

کووید-19

بانک مرکزی نرخ بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی کانادا صبح چهارشنبه از بالا بردن مجدد نرخ بهره پایه فعلا خودداری کرد. 

بانک مرکزی در 18 ماه گذشته 5 بار نرخ بهره پایه را ـ هر بار 0.25 % بالا برده. این نرخ در حال حاضر 1.75 % است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19