پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازگشت کارکنان اداره مالیات به سر کار

سی و پنج هزار نفر کارکنان اداره درآمد و مالیات کانادا که از دو هفته پیش در اعتصاب به سر می‌بردند، از ساعت ۱۱:۳۰ صبح پنجشنبه چهارم می به سر کارهایشان بازگشتند.

اتحادیه‌ای که این کارکنان را نمایندگی می‌کند سرانجام با نمایندگان دولت کانادا به توافق رسید. این توافق به صورت مشروط است به این معنا که اگرچه کارکنان از روز پنجشنبه به سر کار بازگشتند ولی قطعی شدن آن منوط به رای مثبت اکثریت اعضای اتحادیه است.

خبر این توافق در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه اعلام شد. طبق این توافق، حقوق این کارکنان به مقدار ۱۲.۶ درصد طی چهارسال افزایش می‌یابد.

همچنین مبلغ ۲۵۰۰ دلار برای یکبار به این کارکنان پرداخت می‌شود.

اتحادیه این کارکنان روز چهارشنبه تهدید کرده بود که در صورت نرسیدن به توافق، تعدادی از اعضایش را اعزام می کند تا کنوانسیون روز پنجشنبه حزب لیبرال را در اتاوا مختل کنند.

اتحادیه کارکنان بخش مالیات قبلا خواستار ۲۰.۵ درصد افزایش حقوق طی سه سال بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=182597بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19