پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازگشت اقتصاد جهان به سطح قبل از پندمیک تا نیمه امسال

چرخهای اقتصاد جهان به گردش در آمده و به سرعت از بحران ناشی از پندمیک کرونا فاصله می گیرد. سرعت  بهبود بیشتر از آنی است که اقتصاد دانان انتظار داشتند که  یکی از دلایل آن جریان واکسیناسیون عمومی در اغلب کشورهاست. دلیل دیگر نیز، به گفته اقتصاد دانان، کمک های تقویتی دولتها به مردم و بیزنسهاست.

بیم های کنونی

اقتصاد دانان اکنون دو نگرانی عمده دارند: یکی سرعت نابرابر کشورها در مسیر بهبود اقتصادی و دیگری تعداد بالای بیکاریها. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه – OECD  – در گزارشی از حرکت نابرابر کشورها در مسیر بهبود اقتصادی و تعداد بالای بیکاریها ابراز نگرانی کرده.

این سازمان پیش بینی کرده  بازدهی اقتصاد جهان تا نیمه سال جاری به سطح قبل از پندمیک برسد. البته چنین چیزی بیشتر شبیه معجزه است. چنین سازمانهایی در گذشته از اعتبار بالایی برخوردار بودند ولی گسترش شکاف طبقاتی ، جنگ تجاری شکست خورده ترامپ در مقابل چین ، بیکاریهای نجومی ، اختلافات داخلی در آمریکا ، توسل دولت بایدن به سیاستهای قبلا شکست خورده گذشته ، امکان چنین برگشت سریعی به وضعیت قبل از کرونا را بسیار بعید می سازد.

مشکل چیست؟

در این میان این سازمان در گزارش خود خواستار تسریع در واکسیناسیون عمومی شده و نسبت به گونه های جدید ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده و گفته اگر واکسیناسیون با سرعت جلو نرود، شانس بیزنسها برای برگشت به وضعیت قبل از پندمیک کم شده و امکان جبران بیکاریها ضعیف می شود.

این سازمان پیش بینی کرده که اقتصاد کشورهایی مثل چین و آمریکا با سرعت بیشتری رشد کنند اما در بعضی کشورهای دیگر به عکس، مدتها طول بکشد تا تحرک اقتصاد مشاهده شود. در رابطه با کانادا این سازمان پیش بینی کرده که اقتصاد کانادا در سال جاری 4.7 درصد رشد کند. این رشد برای آمریکا 6.5 درصد (نسبت به سال 2020) پیش بینی شده.

این سازمان می گوید حمایت مالی گسترده ای که در آمریکا برای به راه افتادن اقتصاد به عمل می آید منافعی را هم نصیب کانادا و مکزیک خواهد کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141415بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19