پربازدید

ویدیوکووید-19

بازرس کل انتاریو: سالی ۶۷ هزار نفر در بیمارستانهای اونتاریو صدمه می بینند

بازرس کل اونتاریو در گزارش سالانه اش از وضعیت بهداشت و درمان اونتاریو حسابی ابراز نگرانی کرده. او برنامه دولت داگ فورد برای مقابله با گرمایش آب و هوا را هم دغدغه آمیز خوانده.

بازرسی های بانی لیسیک Bonnie Lysyk بازرس کل اونتاریو در مورد بخش بهداشت و درمان به این نتیجه رسیده که سالی ۶۷ هزار نفر از اهالی اونتاریو در دوران اقامتشان در بیمارستانهای استان دچار صدمه می شوند.

نکته اینجاست که بیمارستانهای اونتاریو طبق مقررات موجود، مجبور نیستند اتفاقات موسوم به never – events، از قبیل جا ماندن اشیای خارجی در بدن بیمار را گزارش دهند.

در همین رابطه خانم اندریا هوروات رهبر حزب نیودموکرات اونتاریو گفت اگر خانم کریستین الیوت وزیر بهداشت و درمان اونتاریو قبول نکند که بیمارستانهای اونتاریو دچار مشکلات جدی در رابطه با منابع انسانی شان هستند که بر سلامتی بیماران تاثیر می گذارد، در این صورت حتما در کره دیگری زندگی می کند – کندین پرس.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19