پربازید

ویدیو

کووید-19

بازرسی از بیزنسهای کوچک انتاریو آغاز می شود

دولت انتاریو برای اطمینان از رعایت مقررات پیشگیری از کووید  از این هفته بازرسان را روانه بیزنسهای کوچک می کند.

مقررات حالت فوق العاده و لاک دان در بسیاری از مناطق انتاریو  کم شده و بیزنسهای کوچک به تدریج در حال بازگشایی هستند. با این حال همه بیزنسها باید بسته به وضعیتی که برای منطقه آنها اعلام شده یکسری نکات و محدودیت ها را رعایت کنند. برای نمونه استفاده از ماسک و رعایت دو متر فاصله همچنان اجباری است. همچنین ظرفیت پذیرش مشتری  و ارباب رجوع برای هر بیزنسی محدود است. این محدودیتها بر اساس کد رنگ بندی تعیین می شود. مناطق مختلف انتاریو در این سیستم با رنگهای مختلف مشخص می شوند و هر رنگ سطح و نوع محدودیتها را تعیین می کند. بازرسان دولت انتاریو برای اطمینان از رعایت این مقررات و محدودیت ها از  هفته آینده بیزنسهای کوچک را بازرسی می کنند.

به گفته مانت مک ناتون Monte Mcnaghton وزیر کار انتاریو، بازرسان در بازدید اول بیشتر سعی در آموزش بیزنسها و کارکنان آنها خواهند داشت اما در بازدیدهای بعدی “سختیگیرانه تر” عمل خواهند کرد.

وزیر کار تاکید کرد که بیزنسهای کوچک آسیب های پندمیک کووید را کاملا حس کرده اند ولی بسیاری از آنها منابع مالی لازم برای تطبیق دادن خود با پروتکل های ایمنی را ندارند. این بازرسی ها از هفته آینده شروع می شود و در مرحله اول فروشگاههای خرده فروشی، سالنهای ورزشی و مراکز خدمات بهداشت شخصی در مناطقی که در طیف های خاکستری، قرمز و نارنجی قرار دراند مورد بازرسی قرار می گیرند. قرار است یک خط تلفن مخصوص نیز برای راهنمایی بیزنسها دایر شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19