پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازار گرم مسکن در هوای سرد تورنتو

نوامبر اگر چه ماه سردی بود اما بازار مسکن تورنتو از همیشه گرمتر بود.

گزارش بورد املاک و مستغلات تورنتو حاکی است تعداد فروش خانه در تورنتو در ماه نوامبر 14.2 درصد بیشتر از نوامبر ۲۰۱۸ بود و رشد قیمت مسکن هم در این ماه از تمام ماههای سال بیشتر بود.

در ماه نوامبر 7090 واحد مسکونی در تورنتو فروخته شده.

بورد املاک و مستغلات تورنتو افزایش جمعیت و کاهش نرخ مورگیج را دو عامل اصلی بهبود بازار در ماه نوامبر می داند.

از سوی دیگر تعداد خانه هایی که برای فروش گذاشته می شود در ماه نوامبر 27.2 درصد کمتر بود، به عبارت دیگر بسیاری ترجیح می دهند خانه شان را در این ایام برای فروش لیست نکنند.

متوسط قیمت واحدهای به فروش رفته در ماه نوامبر 843.637 دلار بود که 7.1 درصد بیشتر از یک سال قبل است.

خانه های مجزا

خریداران خانه های مجزا detached در ماه نوامبر بیشتر بوده اند به طوری که تعداد خانه های مجزا که در ماه نوامبر فروخته شده 23.8 درصد از نوامبر 2018 بیشتر بوده. متوسط قیمت خانه های مجزا که به فروش رفته 1.04 میلیون دلار بوده که 3.5 درصد بیشتر از نوامبر 2018 است.

اما بیشترین رشد قیمت را آپارتمانها نشان می دهند به طوری که متوسط قیمت آپارتمانهای فروخته شده در ماه نوامبر 617.658 دلار بود که 11.1 درصد بیشتر از نوامبر ۲۰۱۸ است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=107535بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19