پربازدید

ویدیو

کووید-19

میزان بیکاری ماه مارچ در چهل سال گذشته کانادا سابقه نداشته

 این روزها در همه کشورها و تقریبا در همه جهان دو چیز خیلی ازار دهنده است : اول کووید – ۱۹؛ و دیگر افزایش بیکاری.

کانادا نیز از این مقوله استثنا نیست. ارقام و آمار اشتغال که تا همین فوریه ۲۰۲۰ در مقیاس خیلی خوب   5.6 درصد بود، در ماه مارچ ناگهان به 7.8 درصد رسید. و این هنوز تصویر کامل را نشان نمی دهد؛ به گفته کارشناسان باید منتظر امار ماه اپریل بود.

وضعیت کار و اشتغال در کانادا از نیمه دوم مارچ رو به وخامت گذاشت، و معلوم نیست در پایان اپریل نرخ بیکاری  چه باشد. 

از اقدامات به موقع دولت فدرال، اعلان  برنامه کمک به بیزنسها برای ادامه کار و حفظ نیروی کار بود. 

دامنه تاثیر این برنامه  هنوز روشن نیست ولی تاثیر مثبتی خواهد داشت. 

به هر حال فقط در ماه مارچ یک میلیون و یازده هزار شغل از دست رفته. اینکه در ماه اپریل چه تعداد بیکار خواهند شد، و اینکه چه تعداد از مجموع شغلهای از دست رفته تا پایان اپریل باز خواهند گشت اوایل ماه می مشخص می شود.

آنچه فعلا مشخص است این است که ماه مارچ از نظر بیکاری در طول  چهل و چند سالی که آمار آن در کانادا گردآوری می شود، بی سابقه است. 

اقتصاددانان هشدار داده اند که آمار ماه اپریل بدتر از مارچ خواهد بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19