پربازدید

ویدیو

کووید-19

ایجاد ۱۵۴ هزار شغل جدید درماه نوامبر

اقتصاد کانادا در ماه نوامبر ۱۵۴ هزار شغل جدید ایجاد کرد.

سازمان آمار کانادا می گوید با اضافه شدن این شغلها، نرخ بیکاری در کشور از ۶.۷ درصد در ماه اکتبر به ۶ درصد در ماه نوامبر کاهش پیدا کرده.

نرخ بیکاری در کشور در فوریه سال ۲۰۲۰ یعنی قبل از شروع پاندمی کرونا، ۵.۷ درصد بود. از مجموع ۱۵۴ هزار شغل جدید تقریبا ۸۰ هزار شغل فول تایم و ۷۳۸۰۰ شغل پارت تایم است.

باید در نظر داشت که در این محاسبات، افرادی که با وجود بیکاری به دنبال پیدا کردن شغل نبودند، منظور نشده که اگر تعداد این افراد هم منظور شود نرخ بیکاری در ماه نوامبر ۷.۸ درصد خواهد بود که از ۸.۷ درصد ماه اکتبر کمتر است.

به گفته سازمان آمار تعداد کسانی که برای مدتی طولانی بیکار بوده اند به ۶۲ هزار نفر کاهش پیدا کرده. این افراد کسانی هستند که برای بیش از یکسال بیکار بوده اند.

آمار کار و بیکاری ماه نوامبر به تفکیک (ماه گذشته داخل پرانتز):

– Unemployment rate: 6.0 per cent (6.7)
– Employment rate: 61.4 per cent (61.0)
– Participation rate: 65.3 per cent (65.3)
– Number unemployed: 1,243,800 (1,365,600)
– Number working: 19,316,100 (19,162,400)
– Youth (15-24 years) unemployment rate: 10.5 per cent (10.2)
– Men (25 plus) unemployment rate: 5.5 per cent (6.3)
– Women (25 plus) unemployment rate: 5.1 per cent (5.8)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159272



بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19