پربازدید

ویدیو

کووید-19

اگر تصمیم به لغو اقامت دائم شما گرفته شده چگونه درخواست تجدید نظر کنید؟

در چند هفته گذشته درباره تعهدات قانونی دارندگان اقامت دائم برای حفظ این موقعیت برایتان نوشتم. اما اگر مقامات اداره مهاجرت به درخواست شما برای تمدید اقامت دائم پاسخ منفی دهند، چگونه می توانید درخواست تجدیدنظر در این تصمیم (Appeal) کنید؟

کی و چگونه درخواست تجدیدنظر کنیم؟
اگر به درخواست تمدید کارت اقامت دائم شما پاسخ منفی داده شود، و شما در داخل کانادا باشید، دستوری خطاب به شما صادر می شود که کانادا را ترک کنید.

با صدور این دستور شما 30 روز فرصت دارید که تقاضای تجدیدنظر خود را به واحد تجدیدنظر در اداره مهاجرت Immigration Appeal Division-IAD تسلیم کنید.

در طول این 30 روز، نمی توان شما را از کانادا اخراج کرد، و اگر درخواست تجدیدنظر بدهید، تا هنگام اعلام تصمیم درباره درخواست تجدیدنظر شما، نمی توان شما را از کانادا اخراج کرد.

اگر در خارج از کانادا افسر ویزا تصمیم به لغو اقامت دائم شما بگیرد، شما 60 روز برای ارائه درخواست تجدید نظر خود به IAD فرصت دارید. اگر مایل باشید در جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرتان Hearing در واحد IAD حاضر باشید، امکان آن را دارید که از واحد IAD تقاضای مجوز سفر Travel Document کنید. واحد IAD این قدرت را دارد که به شما اجازه دهد برای حضور در جلسه رسیدگی به پرونده تان به کانادا بازگردید، مشروط بر آنکه ضرورت حضورتان را اثبات کنید.

پر کردن درخواست تجدیدنظر و آماده شدن برای جلسه رسیدگی
اگرچه امکان آن وجود دارد که در جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرتان حضور داشته باشید اما این یک پروسه قانونی پیچیده است که اگر در آن لغو اقامت دائم شما مورد تایید قرار بگیرد، می تواند به اخراج شما از کانادا منجر شود.

پر کردن و تسلیم فرم درخواست تجدیدنظر کار ساده ای است ولی آمادگی برای جلسه رسیدگی و دفاع از خود در جلسه رسیدگی به آن سادگی نیست. من اغلب با کسانی روبرو می شوم که بعد از رد شدن درخواست تجدیدنظرشان، به دیدن من می آیند، اما در این مقطع تغییر دادن تصمیم واحد تجدیدنظر، برای ما بسیار مشکل است.

بنابر این اگر درخواست تجدیدنظر کرده اید، حتما با همکاری وکیل خود کوشش کنید تا قویترین کیس ممکن را آماده کنید و تمامی شواهد و مدارکتان را به جلسه رسیدگی ارائه دهید.

بسته به آنکه کجا باشید، در حال حاضر مدت زمان انتظار از زمان دریافت تاریخ رسیدگی به درخواست تجدیدنظر حدود 12 تا 18 ماه است. دانستن این نکته بسیار مهم است که شانس موفقیت شما در جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، بخشا بستگی به اعمالی دارد که بعد از تسلیم درخواست تجدیدنظر، انجام می دهید. آیا در کانادا باقی می مانید و سعی می کنید هر چه بیشتر در کانادا جا بیفتید و کانادا را به خانه دائم خود تبدیل کنید؟ برای مثال اگر برای 730 روز در کانادا نبوده اید، ماندن شما در کانادا از تاریخ تسلیم درخواست تجدیدنظر تا هنگامی که در جلسه رسیدگـی بـه درخواست تجدیدنظر حاضر می شوید، و برداشتن قدمهایی در جهت جا افتادن هر چه بیشتر در کانادا، به شما کمک خواهد کرد تا راحت تر بتوانید ثابت کنید در مورد پرونده شما زمینه های انساندوستانه به مقدار کافی وجود دارد.

آماده بودن برای جلسه رسیدگی، و تسلیم همه اسنادی که قصد اتکا کردن به آنها را دارید در فرصت تعیین شده توسط واحد IAD ، امری حیاتی است. در برخی موارد، شواهد مرتبطی وجود دارند که ما مایلیم آنها را برای حمایت از درخواست تجدیدنظر شما به جلسه رسیدگی بیاوریم.

درخواست تجدیدنظر شما فرصتی است تا همه مدارک را به واحد IAD ارائه کنید و در عین حال آخرین فرصت برای ارائه مدارک تان است. بعد از جلسه رسیدگی، دیگر قادر به ارائه هیچ مدرک یا اطلاعات تازه ای نخواهید بود. و تصمیم در این جلسه بر مبنای مدارک موجود اتخاذ می شود.

در تصمیم گیری درباره تقاضای تجدیدنظر شما، دو طرف دخالت دارند. یکی خود شما، و دیگری نماینده (Counsel) وزیر مهاجرت. شما خواهید توانست تمام شواهد مرتبط را ارائه کنید و نماینده وزیر نیز فرصت خواهد داشت تا شما را مورد پرسش
Cross-Examination قرار دهد. شما همچنین باید آماده باشید تا نماینده وزیر کیس شما را به چالش بکشد و ادله خودش را برای آنکه چرا نباید به شما اجازه حفظ اقامت دائمتان داده شود، ارائه کند.

نتایج احتمالی
با برگزار شدن جلسه رسیدگی به درخواست فرجام شما، دو نتیجه احتمالی را می توان تصور کرد:
ـ واحد IAD ممکن است به دلایل قانونی (برای مثال اگر تعداد روزهایی که در کانادا بوده اید غلط محاسبه شده بوده) با درخواست تجدیدنظر شما موافقت کند، و یا به دلایل انساندوستانه (که در شماره گذشته به تفصیل در این باره توضیح داده ام.)

ـ و اگر واحد IAD با درخواست تجدیدنظر شما موافقت نکند، ممکن است لغو اقامت دائم شما را تایید کند و دستور دیپورت شما صادر شود. البته تصمیم واحد IAD نیز می تواند از سوی یکی از دو طرف به چالش کشیده شود و از دادگاه فدرال کانادا درخواست تجدیدنظر شود.

و اگر شما اقامت دائمتان را از دست دهید، برای سفر مجدد به کانادا به ویزا نیاز خواهید داشت. و اگر بخواهید دوباره اقامت دائم کانادا را به دست آورید، باید در چارچوب یکی از برنامه های موجود مهاجرتی، واجد شرایط باشید و اپلی کیشن جدیدی پر کنید و همه چیز را از اول شروع کنید.

مشتاق دریافت نظرات شما هستم. لطفا سئوالات مربوط به مهاجرت یا شهروندی را که مایلید در مقالات بعدی به آن بپردازم با ما به آدرس زیر در میان بگذارید:
[email protected]

توجه: این اطلاعات، توصیه یا نظریه حقوقی نیستند. شما همیشه باید برای وضعیت خاص خودتان توصیه حقوقی دریافت کنید زیرا شرایط و فکت ها در هر پرونده ای متفاوت و بنابر این اپلای کردن قوانین در هر مورد نیز متفاوت است. 

****

زینب ضیایی فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو و دارای لایسنس وکالت در انتاریو و نیویورک است.

فعالیتهای حقوقی او بیشتر در شاخه های مهاجرت و بیزنس است.

او معمولا روی پیدا کردن راه حل های مطلوب در پرونده های پیچیده مهاجرت با موکلانش همکاری می کند و در سطوح گوناگـون دادگاهی موکلانش را نمایندگی می کند.

تماس: [email protected]

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=42980بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19