پربازدید

ویدیو

کووید-19

اولین صحبت رو در روی جو بایدن با آمریکاییها

جو بایدن پنجشنبه شب برای اولین بار پس از آغاز ریاست جمهوری مستقیما با مردم آمریکا صحبت کرد.

بایدن در این سخنرانی که در پر بیننده ترین زمان (Prime time) از رسانه ها به طور زنده پخش شد، برنامه هایش را برای رها شدن آمریکایی ها از چنگ عفریته کرونا مشخص کرد.

بایدن گفت قصد دارد تا اول ماه می (حدود هفت هفته دیگر) همه آمریکایی های بزرگسال را واکسینه کند.

او همچنین گفت قصد دارد کاری کند که تا چهار جولای (روز استقلال آمریکا)، کشور را از اسارت این ویروس رها (Independent) کند.

بایدن گفت از یکسال  پیش پندمیک  کرونا جان 530 هزار آمریکایی را گرفت. او یکسال گذشته را سالی متفاوت برای همه آمریکایی ها توصیف کرد و گفت:”یکایک ما چیزی از دست دادیم.“

بایدن گفت برای سرعت بخشیدن به واکسیناسیون همگانی، اجازه خواهد داد که دانشجویان پزشکی، دامپزشکان و دندانپزشکان هم بتوانند واکسن را به مردم تزریق کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141619بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19