پربازید

ویدیو

کووید-19

انجمن صاحبخانه های میامی قبلا از اشکالات اساسی ساختمانها مطلع شده بود

گروهی از مهندسان در ایالت فلوریدای آمریکا گفتند که دو ماه قبل، چند ایراد اساسی  در چند ساختمان کاندومینیومی  کشف کرده  و به اطلاع انجمن صاحبخانه ها رسانده بودند  ولی انجمن هرگز به آن توجه نکردند.

این خبر حاکی است که در تاریخ 30 ماه اپریل به  این انجمن هشدار داده شده بود که سه ساختمان هستند که ”نا امن و در خطر سقوط“ هستند.

مهندسان این هفته مقامات فلوریدا را از این موضوع با خبر کردند و گفتند که در 30 اپریل انجمن صاحبخانه ها را از این مشکلات ساختاری با خبر کرده بودند.

مهندسان در حالی مسئولان را از هشدار قبلی آگاه می سازند که ده روز قبل بخشی از ساختمان چمپلین تاورز در سرفساید فلوریدا فرو ریخت  و بیش از یکصد و شصت نفر زیر آوار ماندند. تا کنون جنازه هیجده نفر از زیر آوار بیرون آورده شده و 145 نفر همچنان ناپدید هستند. چهار کانادایی نیز در میان ناپدید شدگان هستند.

تلاش ماموران امداد برای نجات افراد از زیر آوار تا کنون به جایی نرسیده و امیدها به آخر رسیده و صحبت از آن است که عملیات تخریب کامل ساختمان شروع شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19