پربازید

ویدیو

کووید-19

انتاریو شرط نشاندادن گواهی واکسن را به تدریج از ۱۷ ژانویه لغو می کند به شرط آنکه …

دولت انتاریو می خواهد مقررات مربوط به پاندمی کرونا را به تدریج در طول شش ماه آینده لغو کند

دولت انتاریو زمانبندی لغو این مقررات را بعدازظهر جمعه بیرون داد. لغو این مقررات در صورتی قطعی می شود که روند رو به کاهش ابتلا به کرونا ادامه یابد و سویه یا موج جدیدی از راه نرسد.

برابر این زمانبندی شرط نشان دادن گواهی واکسیناسیون و زدن ماسک در چند مرحله برداشته می شود.

دولت داگ فورد می گوید که لغو این مقررات آهسته و به تدریج و طی شش ماه آینده صورت می گیرد و شاخص های پزشکی راهنمای عمل خواهد بود. ظهور یا عدم ظهور سویه های جدید ویروس، تعداد بستری ها و تعداد ابتلاها جزو این شاخص ها می باشند.

زمانبندی مورد نظر دولت داگ فورد به قرار زیر است:

۲۵ اکتبر ـ محدودیت ظرفیت پذیرش مشتری در رستورانها، سالنهای ورزشی، کازینوها و ملاقات عمومی برداشته می شود.

۱۵ نوامبر ـ محدودیت ظرفیت از اکثر مراکز و اماکنی که گواهی واکسن طلب می کنند برداشته می شود.

۱۷ ژانویه ـ در صورتی که تعطیلات سال نو منجر به افزایش نگران کننده تعداد ابتلاها نشود، محدودیت ظرفیت از مراکز و اماکنی که گواهی واکسن نمی خواهند، برداشته می شود.

همزمان با آن احتمال دارد شرط نشان دادن گواهی واکسن برای ورود به رستورانها و سالنهای ورزشی و مراکز مشابه لغو شود.

۷ فوریه ـ شرط نشان دادن واکسن برای ورود به مراکز و اماکن پر ریسک نظیر نایت کلابها، سالنهای استریپتیز و کلابهای سکس لغو می شود.

۲۸ مارچ ـ شرط  زدن ماسک در برنامه های داخل سالن لغو می شود. همچنین شرط نشان دادن گواهی واکسن برای ورود به دیگر مراکز و اماکن نیز لغو خواهد شد.

اینها همه در صورتی انجام می شود که موج دیگری از کرونا ایجاد نشود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19