پربازید

ویدیو

کووید-19

انتاریو با بیش از هزار بیمار جدید در روز

تعداد مبتلایان جدید انتاریو هنوز نگران کننده و بالاتر از روزی هزار نفر است.

در 24 ساعت گذشته 1138 بیمار جدید در انتاریو شناسایی شدند و 23 مرگ جدید ناشی از ویروس گزارش شد.

شناسایی این تعداد با انجام 66,400 تست ممکن شد. در 24 ساعت گذشته همچنین 19,112 دوز واکسن در انتاریو تزریق شد. تا به حال 621,960 دوز واکسن در انتاریو تزریق شده. جمعیت انتاریو بیش از 14.5 میلیون نفر است.

ارقام جدید انتاریو

  • تعداد مبتلایان جدید: 1138 نفر
  • مجموع مبتلایان تا به حال: 297,311 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 23 نفر
  • مجموع مرگها تا کنون: 6916 نفر
  • تعداد واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 19,112 دوز
  • مجموع واکسن تزریق شده تا به حال : 621,960 دوز
  • تعداد مبتلایان جدید تورنتو: 339 نفر
  • تعداد مبتلایان جدید منطقه پیل:204 نفر
  • تعداد مبتلایان جدید منطقه یورک: 106 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19