پربازید

ویدیو

کووید-19

انبریج در مقابل تصمیم فرماندار میشیگان

کمپانی کانادایی انتقال نفت و گاز انبریج قصد ندارد به سادگی تسلیم خواسته فرماندار ایالت میشیگان شود. گرتچن وایتمر فرماندار میشیگان از انبریج خواسته که خط لوله انتقال نفت شماره 5 را تعطیل کند. فرماندار میشیگان در ماه نوامبر یکی از مصوبات ایالت میشیگان را که در سال 1953 اتخاذ شده بود لغو کرد. وایتمر می گوید کمپانی انبریج به طور مکرر شروط آن موافقت نامه را نقض کرده است. او به انبریج 180 روز فرصت داد تا جریان انتقال نفت را از طریق این خط لوله متوقف کند.و این مهلت در 12 می به پایان می رسد. به گزارش کندین پرس، انبریج قدصد ندارد تسلیم خواست فرماندار پمشیگان شود، ولی می گوید گرتچن وایتمر تصمیمش را بر اساس اطلاعات بد و ملاحظات سیاسی اتخاذ کرده. کمپانی انبریج که ستاد مرکزی آن در کلگری است می گوید خطوط دوقلوی شماره پنج، که از تنگه Mackinac عبورمی کند، امن است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19