پربازدید

ویدیوکووید-19

امیرحسین سعیدنیا، قرار بود همین ماه دوره دکترا را شروع کند

امیرحسین سعیدنیا قرار بود همین ماه دوره دکترای مهندسی مکانیک را در دانشگاه آلبرتا شروع کند.

او دوره کارشناسی مهندسی مکانیک را در سپتامبر ۲۰۱۷ در دانشگاه صنعت نفت در ایران به پایان رسانده بود و مدرک کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی بیومدیکال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت کرده بود.

کسانی که او را می شناختند، از لبخندهای زیبا و تیزهوشی او در علوم و علاقه اش به پژوهش و اکتشاف تعریف می کنند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19