پربازید

ویدیو

کووید-19

امکان باز شدن کافه ها و بازارهای ماری جوانا در انتاریو

ساکنان انتاریو احتمالا به زودی شاهد کافه ها، لمکده ها و بازارهای ماری جوانا خواهند بود.

در این مورد هنوز تصمیمی گرفته نشده ولی دولت انتاریو در حال بررسی امکان باز شدن این گونه مکانهاست که از آنها به عنوان Consumption Venues یاد می شود.

به همین منظور دولت انتاریو جلساتی برای مشورت با مردم برگزار می کند.

تا این لحظه هنوز تصمیمی گرفته نشده.

ایده دیگری که دولت انتاریو در حال بررسی آن است، «مجوزهای ویژه» برای رویدادهایی چون فستیوالها و کنسرتهاست تا بتوانند فضای بازی برای مصرف ماری جوانا اختصاص دهند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19