پربازدید

ویدیوکووید-19

امکان اعتصاب ۵۵ هزار نیروی کار آموزش و پرورش انتاریو از ۳۰ سپتامبر

اتحادیه ای که ۵۵ هزار از کارکنان بخش آموزش و پرورش را نمایندگی می کند به نفع اعتصاب رای داد. این اتحادیه می گوید ۹۳ درصد اعضایش از اعتصاب پشتیبانی کردند. کارکنان این اتحادیه از ۳۰ سپتامبر قانونا در موقعیت اعتصاب قرار می گیرند.

هم اتحادیه کارگری CUPE  و هم استفن لسی وزیر آموزش و پرورش انتاریو می گویند مذاکرات ادامه خواهد یافت.

قراردادهای کارکنان همه مدارس عمومی انتاریو در آخر آگوست گذشته منقضی شد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19