پربازدید

ویدیو

کووید-19

امروز منطقه یورک فقط 26 بیمار جدید داشت

اگر بگوئیم تعداد مبتلایان جدید انتاریو نسبت به دو ماه پیش به کمتر از ده درصد رسیده باور کنید.

در نیمه ماه اپریل انتاریو روزی بالای 4400 بیمار جدید را شناسایی می کرد، این رقم روز چهارشنبه به 411 نفر رسید. متاسفانه تعداد مرگها هنوز بالاست. روز چهارشنبه 33 مرگ جدید گزارش شد. البته 11 مورد از مرگهای جدید به ماههای گذشته تعلق دارد که گزارش نشده بود.

تعداد مبتلایان جدید تورنتو به 97 نفر و منطقه یورک به 26 نفر کاهش یافته.

شناسایی های جدید بر مبنای 30500 تست جدید به دست آمده.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: 411 نفر
ـ جمع مبتلایان تا کنون: 537 هزار نفر
ـ تعداد فوتی های جدید: 33 نفر
ـ جمع فوتی ها تا کنون:۸۹۲۰
ـ از 411 بیمار جدید، 97 نفر از تورنتو، 72 نفر از منطقه پیل، 35 نفر از واترلو، 26 نفر از منطقه یورک و 25 نفر از همیلتون هستند.

ـ تعداد تستهای انجام شده در 24 ساعت اخیر: 30.500 تست
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 571 نفر
ـ تعداد واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 177.500 دوز
ـ جمع واکسن تزریق شده در انتاریو: 10.4 میلیون دوز

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=147169بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19