پربازدید

ویدیوکووید-19

الناز نبیعی با همسرش به کانادا آمده بود تا هر دو دوره دکترا را طی کنند

الناز نبیعی دانشجوی دوره دکترا در دپارتمان حسابداری و سیستمهای عملیاتی و اطلاعاتی در دانشگاه آلبرتا بود. او که مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه صنعتی شریف در تهران دریافت کرده بود کمتر از دو سال قبل به اتفاق همسرش جواد سلیمانی میمندی به کانادا آمده بود تا هر دو دوره دکترایشان را در دانشگاه آلبرتا طی کنند. 

آقای جواد سلیمانی در مصاحبه ای با شبکه خبری سی بی سی، الناز را «شخصی واقعا باهوش، بااستعداد و مهربان» توصیف کرد که عمیقا به چالشهای مردم ایران اهمیت می داد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19