پربازدید

ویدیوکووید-19

اقدامات چشمگیر چین برای مهار کرونا وایروس توجهات را به خود جلب کرده

چین یکپارچه علیه کرونا وایروس بسیج شده.

تازه ترین خبرها حاکی است که ساکنان دهکده های اطراف پکن پایتخت چین راههای ورود به دهکده ها را بسته اند از تا شیوع بیشتر بیماری جلوگیری شود.

ساکنان دهکده ها،‌ با بستن سربندهای قرمز به پیشانی و به چهره زدن ماسک، و بازوبندهای قرمز، جاده ها را بسته و به نگهبانی ایستاده اند تا دیگران را از ورود به دهکده ها ممانعت کنند.

کسانی که خواهان ورود به دهکده ها هستند باید امضا بدهند که به منطقه ووهان، مرکز اصلی شیوع بیماری و دیگر مناطق مبتلا سفر نکرده اند.

اخبار و فیلمهای ویدیویی که از چین می رسد حکایت از بسیج همه جانبه در چین دارد. برای بستری کردن بیماران، چند بیمارستان ویژه به سرعت در حال احداث هستند، و مردم همه جا ماسک به چهره زده اند.

فیلمهای ویدیویی نشان می دهد که خیابانهای شهر ووهان بسیار خلوت است و مردم اغلب در خانه ها خود را قرنطینه کرده اند.

در یک مورد، داروخانه ای که قصد فروش ماسک به قیمت ۶ برابر بیشتر را داشته، به ۴۳۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است.

نمایندگان سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه گفتند اقدامات چین برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا وایروس آنها را تحت تاثیر قرار داده.

دکتر مایکل رایان از سازمان بهداشت جهانی گفت چین فعالانه با کشورهای دیگر در تماس و همکاری برای جلوگیری از سرایت بیماری است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19