پربازدید

ویدیو

کووید-19

اقتصاد کانادا بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت آهسته شد

اقتصاد کانادا در سه ماهه آخر سال راکدتر از آن شد که اقتصاددانان انتظار داشتند.

به گزارش مرکز آمار کانادا، بعد از پنج فصل پیاپی رشد، تولید ناخالص ملی کانادا در سه ماهه آخر سال گذشته رشدی نداشت.

علت اصلی این توقف، افزایش نرخ بهره عنوان شده.

گزارش مرکز آمار که روز سه‌شنبه منتشر شد، تصویری خاکستری‌تر از آنچه انتظار می‌رفت نشان می‎دهد.

در واقع، این گزارش می‌گوید که تولید ناخالص ملی کشور در ماه دسامبر دچار رشد منفی شده. به عبارت دیگر تولید ناخالص‌ ملی در ماه دسامبر دچار ۰.۱ درصد رشد منفی شده.

میزان سرمایه‌گذاری‌های بیزنسی نیز برای سومین فصل پیاپی کاهش داشته که علت آن هم نرخ بالای بهره بوده‌است.

وضعیت اقتصاد در ماه ژانویه بهبود یافته به طوری که تخمین‌های اولیه مرکز آمار حاکی از ۰.۳ رشد در تولید ناخالص ملی است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179204بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19