پربازید

ویدیو

کووید-19

افسر پلیسی که جورج فلوید را کشت گناهکار شناخته شد

عصر سه شنبه میلیونها نفر در آمریکا نفسی به تسکین کشیدند. دادگاه رسیدگی به پرونده قتل جورج فلوید، دریک شووین افسر سابق پلیس شهر مینیاپولیس را گناهکار شناخت.

دریک شووین در اپریل گذشته با گذاشتن زانوی پای خود بر گردن سیاهپوستی به نام جورج فلوید و فشردن آن به مدت بیش از 9 دقیقه سبب خفگی جورج فلوید شد. او با سه اتهام، از جمله قتل، رو به رو بود.

هیئت ژوری بعد از ساعتها مذاکره نتیجه نهایی را اعلام کردند و او را در هر سه مورد گناهکار دانستند. دریک شووین را بلافاصله بعد از اعلام حکم به زندان بازگرداندند. میزان مجازات او چند هفته دیگر اعلام می شود. با اعلام حکم دادگاه، خیلی ها در آمریکا و کشورهای دیگر نفسی به راحتی کشیدند. بیم آن می رفت که در صورت بیگناه شناختن دریک شووین شورشهای گسترده شهرهای آمریکا را فرا بگیرد.

میلیونها سیاهپوست آمریکا با شنیدن حکم دادگاه کمی احساس آرامش کردند. بذرهای امید در دل آنها جوانه زد و اضطرابشان کمتر شد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و معاونش کاملا هاریس که از نزدیک این دادگاه را تعقیب می کردند از این حکم استقبال کردند. جو بایدن روز سه شنبه با خانواده جورج فلوید در تماس بود و به آنها آرامش می داد و می گفت شواهد گناهکار بودن دریک شووین محکمتر از آن است که بیگناه شناخته شود.

جو بایدن پس از شنیدن حکم هیئت منصفه، آن را کافی ندانست و گفت این تازه قدم اول است.

بایدن خواهان اصلاحات اساسی در سیستم پلیس آمریکا شده. بایدن و کاملا هاریس از کنگره آمریکا خواستند که این اصلاحات را به سرعت در دستور کار قرار دهد و از جمله لایحه ای را که به نام جورج فلوید تنظیم شده، به تصویب برساند. با گناهکار شناخته شدن دریک شووین امید به انجام اصلاحات و کاهش تبعیض ها علیه سیاهپوستان و رنگین پوستان از سوی پلیس جوانه زده.

در کانادا نیز جاستین ترودو نخست وزیر از تصمیم هیئت منصفه استقبال کرد و همچون جو بایدن برای تحول در روابط بین پلیس و سیاهپوستان ابراز امیدواری کرد.

در اهمیت این حکم همین بس که صدها نفر از آمریکایی ها در محل کشته شدن جورج فلوید در مینیاپولیس گرد آمده بودند تا نتیجه تصمیم هیئت منصفه را بشنوند. در لحظات قبل از اعلام تصمیم، سکوت کامل منطقه را فرا گرفته بود اما بعد از اعلام حکم، غریو خوشحالی به آسمان برخاست. بسیاری از سیاهپوستان و دیگر کسانی که در محل گرد آمده بودند هق هق کنان گریه می کردند.

این گریه گویای احساسات عمیق میلیونها میلیون سیاهپوست و رنگین پوستی بود که در آمریکا به خاطر رنگ پوستشان مورد تبعیض های باورنکردنی قرار داشته اند. محل کشته شدن جورج فلوید اکنون میدان جورج فلوید نامگذاری شده.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ضمن استقبال از حکم هیئت منصفه گفت مرگ جورج فلوید ”جنایتی در روز روشن بود که پرده ها را کنار زد تا تمامی جهان نژاد پرستی سیستماتیک را ببینند.“ میزان مجازات دریک شووین تا دو ماه دیگر اعلام می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19