پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش 35 درصدی قیمت بنزین و 11 درصدی موادغذایی

سرعت افزایش قیمت بعضی کالاها در کانادا بیشتر شده. سازمان آمار کانادا صبح چهارشنبه 21 اپریل نرخ تورم کالاها و خدمات را در ماه مارچ اعلام و آن را با مارچ سال گذشته مقایسه کرد.

سازمان آمار می گوید قیمت ها در مارچ امسال نسبت به مارچ سال گذشته 2.2 درصد افزایش داشته. سازمان آمار علت اصلی این میزان تورم را کاهش قیمت ها در ماه مارچ گذشته می داند. مارچ سال گذشته اولین ماه شروع پندمیک کرونا بود که به همین علت اغلب قیمتها کاهش چشمگیری یافتند زیرا مردم از خروج از خانه خودداری می کردند و بسیاری از بیزنسها تعطیل شدند و تقاضا برای خرید کالاهای غیر اساسی کم شد.

در فوریه

میزان تورم سالانه در فوریه گذشته 1.1 درصد بود. به عبارت دیگر قیمت ها در فوریه گذشته نسبت به فوریه 2020 فقط 1.1 درصد افزایش داشتند.

قیمت بنزین

یکی از اقلامی که در ماه مارچ امسال بیشترین افزایش قیمت را داشته بنزین بود که قیمت آن نسبت به مارچ سال قبل 35 درصد بیشتر شد. قیمت بنزین در نیمه ماه اپریل باز هم افزایش داشته. سازمان آمار نرخ تورم را در شهرهای مختلف چنین اعلام کرد:

(previous month in brackets)
St. John's, N.L.: 2.4 per cent (1.1)
Charlottetown-Summerside: 3.4 per cent (1.4)
Halifax: 2.6 per cent (1.4)
Saint John, N.B.: 1.8 per cent (0.9)
Quebec City: 2.2 per cent (1.5)
Montreal: 1.9 per cent (1.6)
Ottawa: 2.7 per cent (1.8)
Toronto: 1.7 per cent (0.9)
Thunder Bay, Ont.: 2.1 per cent (1.5)
Winnipeg: 1.6 per cent (0.7)
Regina: 2.4 per cent (0.8)
Saskatoon: 1.9 per cent (1.0)
Edmonton: 1.7 per cent (0.5)
Calgary: 1.7 per cent (0.5)
Vancouver: 2.0 per cent (0.7)
Victoria: 1.5 per cent (1.1)
Whitehorse: 1.1 per cent (0.4)
Yellowknife: -0.1 per cent (-1.1)
Iqaluit: -0.5 per cent (-0.3)

قیمت موادغذایی

قیمت موادغذایی نسبت به یکسال قبل به طور متوسط 11.4 درصد افزایش داشته. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144328بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19