پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش «نگرانی ها» از خشونت‌های مرتبط با سرقت اتومبیل

پلیس اعلام کرد، گرچه ده ها نفر را دستگیر کرده و صدها اتهام را به افراد وارد کرده اما همچنان شاهد «افزایش نگران کننده» خشونت های مرتبط با سرقت اتومبیل است.

از 21 سپتامبر 2023، تلاش‌های گروه ضربت منجر به دستگیری 89 نفر، 554 اتهام و کشف 109 اتومبیل در کلانشهر تورنتو شد. در خود تورنتو، پلیس 40 نفر را دستگیر، 315 مورد را متهم و 81 اتومبیل را کشف کرده است.

پلیس می گوید، میزان خشونت به کار رفته در سرقت اتومبیل نشان دهنده یک «تهدید جدید» است. گرچه تعداد سرقت‌ اتومبیل در تورنتو در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته، اما همچنان شاهد افزایش نگران‌کننده خشونت‌های مربوط به سرقت اتومبیل هستیم که این گروه ویژه به آن رسیدگی خواهد کرد.

به گزارش سیتی نیوز، سال گذشته، پلیس بیش از 300 گزارش سرقت اتومبیل در کلانشهر تورنتو دریافت کرد که بیش از 200 مورد از آن در تورنتو رخ داده است.

https://salamtoronto.ca/signup/

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=199562بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19