پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش شدید ابتلا به کووید در زندانهای کانادا

پندمیک کرونا در موج اول حمله خود به کانادا زندانها را در امان نگذاشت، ولی در دو ماه اخیر خیلی بیشتر از گذشته زندانیان را مبتلا کرده.

پژوهشگران و حامیان حقوق زندانیان می گویند موج دوم پندمیک بیرحمانه تر از موج اول به سراغ زندانهای فدرال کانادا رفته.

انجمن جان هوارد John Howard Society یکی از فعالترین نهادهای کانادایی در زمینه بررسی و رسیدگی به حقوق زندانیان در کاناداست. خانم کاترین لایتمر Catherine Latimer سرپرست انجمن از این وضعیت ابراز نگرانی کرده، بخصوص که ممکن است برای کنترل پندمیک بعضی از زندانیان د رحالت شبیه سلول انفرادی قرار بگیرند.

به گزارش کندین پرس، یکی از گروههایی که پژوهشی در این زمینه انجام داده می گوید تعداد زندانیانی که در ماههای دسامبر و ژانویه به کووید مبتلا شده اند بیشتر از کل تعداد زندانیان مبتلا در هشت ماه اول پندمیک است.

در همین حال، اتحادیه کارکنان  زندانهای کانادا از اینکه این کارکنان در صف اول دریافت کنندگان واکسن نیستند گله کرده است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138776بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19