پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش باور نکردنی مرگهای ناشی از «بیش مصرفی» در انتاریو بعد از پندمیک کرونا

در پی شروع پندمیک کرونا، بحران اوپیوید در انتاریو بسیار وخیمتر شده.

بخش قابل توجهی از قربانیان بیش مصرفی (اوردوز) را در انتاریو خانه بدوشان و همچنین بیکاران تشکیل می دهند.

شبکه پژوهشهای مواد مخدر انتاریو Ontario Drug Policy Research Network روز چهارشنبه گزارش تازه ای بیرون داد. این شبکه به بیمارستان سنت مایکل تورنتو متصل است.

این گزارش حاکی است که تعداد مرگهای ناشی از بیش مصرفی مواد مخدر اوپیوید (مخدّرهای مسکّن)، در سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته. پندمیک کرونا از مارچ ۲۰۲۰ شروع شد.

تارا گومز یکی از نویسندگان این گزارش در گفت و گو با کندین پرس افزایش مرگهای ناشی از بیش مصرفی را هشدار دهنده خواند و گفت هیچ نشانه ای از کم شدن تعداد مرگها دیده نمی شود. او با اشاره به سالهای گذشته می گوید تا به حال هیچ شتابی در اقدامات دولتها دیده نشده ولی در حال حاضر به این اقدامات فوری نیاز داریم.

سه نهاد بسیار مهم در تهیه این گزارش مشارکت داشته اند که عبارتند از: سازمان بهداشت عمومی انتاریو، رئیس پزشکی قانونی و سرویس آسیب شناسی و نمونه برداری انتاریو.

در این پژوهش مرگهای ناشی از اوپیوید در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته.

در فاصله مارچ تا دسامبر سال ۲۰۲۰ (در ۹ ماه نخست پس از شروع پندمیک)، ۲۰۵۰ نفر در انتاریو به علت بیش مصرفی مواد مخدر نوع اوپیوید در انتاریو جانشان را از دست داده اند. در مدت مشابه در سال قبل از آن یعنی از مارچ تا دسامبر سال ۲۰۱۹، ۱۱۶۰ نفر جانشان را به همین علت از دست داده بودند که این آمار نشانه افزایش بیش از ۷۵ درصدی است.

علت چیست؟

خانم تارا گومز درباره علل این افزایش سهمگین می گوید:

«بخشی از این افزایش ناشی از پخش مواد مخدر آلوده و بسیار مسموم بوده، ولی تغییراتی که در نحوه دسترسی به خدمات پزشکی و محل زندگی افراد پیش آمده و فقدان ساپورت در کامیونیتیها (که همه اینها به دلیل شیوع پندمیک پیش آمده) در این افزایش ۷۵ درصدی موثر بوده اند.»

پژوهشگران این گزارش معتقدند که ماده مخدر فنتانیل مرگ آورتر از بقیه مواد بوده:‌

«تا قبل از پندمیک، فنتانیل عامل ۷۵ درصد مرگهای ناشی از بیش مصرفی بود ولی بعد از پندمیک این نسبت به ۸۷ درصد رسیده.»

آسیب پذیرترین گروه سنی

بیشترین تعداد مرگهای ناشی از بیش مصرفی در دوران پندمیک، به گروه سنی ۲۵ تا ۴۴ سال تعلق داشته. در ماههای مارچ تا دسامبر سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۱۰۹ مرگ از مجموع مرگهای ناشی از بیش مصرفی به این گروه سنی تعلق داشته در حالی که این رقم در مدت مشابه در سال قبل ۶۰۸ مرگ بوده.

این گزارش می گوید که اکثریت مطلق بیش مصرفی های منجر به مرگ به طور تصادفی اتفاق افتاده و فرد تصور نمی کرده که ماده ای که مصرف می کند اینقدر مرگبار باشد.

بیکاران

یکی از نتایج هشداردهنده این گزارش اینست که تقریبا نیمی از مرگهای ناشی از بیش مصرفی چه قبل از پندمیک و چه در ماههای بعد از پندمیک به کسانی تعلق داشته که در لحظه مرگ بیکار بودند.

از مجموع مرگهای ناشی از بیش مصرفی که از مارچ تا دسامبر سال ۲۰۲۰ به وقوع پیوسته ۳۲۳ نفرشان خانه بدوش بودند. این تعداد در مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۳۵ مرگ بود.

تعداد زیاد از مرگهای خانه بدوشان که به علت بیش مصرفی اتفاق افتاده در هتلها و متلها رخ داده. یادآور می شود که با شروع پندمیک کرونا، تعداد کثیری از خانه بدوشان انتاریو در هتلها و متلها اسکان داده شدند که به هر یک اتاقی داده شد اما به نظر می آید این اختصاص دادن یک اتاق در هتل یا متل به هر خانه بدوش تاثیر بسزایی در افزایش مرگهای ناشی از بیش مصرفی داشته.

در حقیقت اغلب این مرگها قابل پیشگیری است. اقدامات عاجل و گسترده و مسئولانه دولت می تواند از بخش کثیری از این مرگها جلوگیری کند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146116بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19