پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

اعدام با گاز نیتروژن برای اولین بار در ایالت آلابامای آمریکا انجام شد

یک مجرم محکوم به اعدام در ایالت آلابامای آمریکا با گاز نیتروژن اعدام شد. با این روش که برای اولین بار در جهان صورت گرفت، کنت یوجین اسمیت متهم به قتل عمد، اعدام شد. این اعدام حدود 22 دقیقه طول کشید و به نظر می رسید اسمیت چند دقیقه هوشیار بود.

او در زندان آلاباما پس از تنفس گاز نیتروژن خالص از طریق ماسک صورت اعدام گردید. این روش اعدام جدید اولین بار است که در ایالات متحده استفاده می شود. تزریق کشنده که در حال حاضر رایج ترین روش اعدام مورد استفاده است در سال 1982 معرفی شد.

این ایالت قبلاً سعی کرده بود اسمیت را در سال 2022 با تزریق کشنده اعدام کند اما این اعدام با موفقیت به سرانجام نرسید.

دولت پیش بینی کرده بود که گاز نیتروژن در عرض چند ثانیه باعث بیهوشی و در عرض چند دقیقه باعث مرگ می شود. استیو مارشال، دادستان کل ایالت، گفت که گاز نیتروژن روشی موثر و انسانی برای اعدام است.

برخی از ایالت ها به دنبال راه های جدیدی برای اعدام افراد هستند زیرا یافتن داروهای مورد استفاده در تزریقات کشنده دشوار شده است. سه ایالت آلاباما، می سی سی پی و اوکلاهاما، هیپوکسی نیتروژن را به عنوان یک روش اعدام مجاز کرده اند، اما هیچ ایالتی تا کنون سعی نکرده است از این روش آزمایش نشده استفاده کند.

https://salamtoronto.ca/signup/

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=199558بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19