پربازدید

ویدیو

کووید-19

اظهار نامه های مالیاتی تان را تا 30 اپریل پر کنید، حتی اگر فعلا نمی خواهید بدهیتان را بپردازید

فصل مالیاتی امسال با هر سال متفاوت است.

 کسانی که در سال 2020 از کمکهای اضطراری دولت کانادا بهره مند شده اند، ممکن است مالیات بیشتری نسبت به سالهای گذشته به دولت بدهکار باشند.

از سوی دیگر کسانی که مدتی از سال 2020 را از خانه کار کرده اند، ممکن است بیشتر از سالهای قبل طلب مالیاتی Tax Credit داشته باشند.

فصل مالیاتی امسال پیچیده تر از سالهای گذشته است. با این حال اداره مالیات کانادا Canada Revenue Agency آخرین مهلت پر کردن اظهار نامه های مالیاتی را عقب نینداخته است. آخرین مهلت هر سال 30 اپریل بوده است. برای اشخاص خویش فرما نیز آخرین مهلت 15 ماه جون است.

بنابراین شهروندان باید بدهی مالیاتی خود را تا 30 اپریل بپردازند، وگرنه به بدهی آنها بهره تعلق می گیرد.

البته پرداخت بدهی مالیاتی تا این تاریخ، برای همه اجباری نیست. کسانی که حداکثر درآمد مالیات پذیر آنها در سال گذشته 75 هزار دلار یا کمتر بوده، و  یک یا چند کمک از کمکهای زیر را دریافت کرده اند، پرداخت بدهی شان را می توانند تا 30 اپریل 2022 به عقب بیندازند:

Canada emergency response benefit (CERB)

Canada emergency student benefit (CESB)

Canada recovery benefit (CRB)

Canada recovery caregiving benefit (CRCB)

Canada recovery sickness benefit (CRSB)

Employment Insurance benefits

Similar provincial emergency benefits

به گفته فرانسیسکو سوربارا معاون پارلمانی وزیر در آمد های ملی، “کانادایی های واجد شرایط اظهار نامه های مالیاتی شان را باید حداکثر تا 30 اپریل پر کنند، ولی پس از 30 اپریل یکسال تمام فرصت دارند تا بدهی شان را بپردازند بدون آنکه بهره ای به آنها تعلق بگیرد.”

آنهایی که می خواهند بدهی شان را بعد از 30 اپریل امسال تا 30 اپریل سال آینده بپردازند توجه داشته باشند که ( در صورتی که بدهی دارند) اظهار نامه مالیاتی شان را حتما تا 30 اپریل امسال پر کنند وگرنه جریمه خواهند شد.

کمکهایی که در بالا به آن اشاره شد در آمد مالیات پذیر محسوب می شوند و به همین خاطر دولت برای کمک به کسانی که باید برای کمکهای دریافتی شان مالیات بپردازند، این فرصت یکساله را فراهم آورده.

مالیات کدام کمکها کسر نشده؟

دولت در سال 2020 هنگام پرداخت دو کمک CERB و CESB مالیاتی کسر نکرد ولی هنگام پرداخت کمکهای CRB ، CRCB و CRSB ده درصد آنها را به عنوان مالیات کسر کرد.

به گفته کارشناسان مالیاتی، بعضی از افرادی که کمکهای اخیر را دریافت کرده اند ممکن است هنوز مقداری مالیات بدهکار باشند زیرا درآمد خیلی از کانادایی ها در حدی است که خیلی بیشتر از ده درصد به آن مالیات تعلق می گیرد. بیشتر این افراد کسانی هستند که منبع در آمد دیگری هم ـ به جز این کمکها ـ داشته اند.

دو کردیت مالیاتی جدید

شهروندانی که به علیت پندمیک کرونا مجبور شده اند برای مدتی از خانه کار کنند، می توانند برای تا 400 دلار کردیت مالیاتی اپلای کنند.

میلیونها کانادایی که از خانه کار می کنند تا 400 دلار کردیت مالیاتی می گیرند

شهروندانی که برای کسب اخبار و اطلاعات، اقدام به خرید حق اشتراک از رسانه ها کرده اند  نیز می توانند حداکثر تا 500 دلار کردیت مالیاتی بگیرند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142918بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19