پربازدید

ویدیو

کووید-19

اظهارات دهها کارمند دفتر جولی په یت

“داد، فریاد، حرفهای توهین آمیز، تحقیر در حضور دیگران”.

اینها اتهامات سنگینی است ولی به طور آشکار وجود داشته.

رفتار جولی په یت فرماندار کل سابق کانادا از مدتها قبل تهاجمی و تند توصیف شده بود. کارمندان دفتر او در ریدیو هال در اتاوا از چنین رفتاری شکایت کرده بودند. به دلیل همین شکایات بود که یک بنگاه مشاوره مستقل به نام  Quintet Consulting استخدام شد که  صحت و سقم این شکایات را معلوم کند.

این بنگاه هفته گذشته نتیجه تحقیقاتش را آماده کرد و تحویل دولت کانادا داد. خبر آماده شدن این گزارش کافی بود تا جولی په یت بلافاصله از مقام فرمانداری کل کانادا استعفا کند. او حتی منتظر انتشار عمومی گزارش نشد.

ولی این گزارش از عصر چهارشنبه توسط رسانه های کانادایی علنی شد آنها خلاصه هایی از آن را منتشر کردند.

این بنگاه برای تهیه گزارش خود با دهها تن از کارکنان دفتر فرمانداری کل مصاحبه کرد.

اگر بخواهیم نتیجه  گزارش را در چند کلمه خلاصه کنیم باید بگوئیم:”داد، فریاد، رفتار تهاجمی، بی احترامی و تحقیر کارکنان در حضور جمع.”

دهها تن از کارکنان در گفت و گو با این نهاد مستقل ، محیط کاری را که جولی په یت پدید آورده بود خصمانه و مسموم توصیف کرده اند. جولی په یت و دستیار او هفته گذشته استعفا کردند.

بعضی صفحات گزارش این نهاد، به طور کامل سیاه شده اند که علت آن محفوظ ماندن هویت کارکنان دفتر فرماندار کل عنوان شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19