پربازدید

ویدیو

کووید-19

اضطراب و افسردگی در میان زنان جوان ۱۸ تا ۳۴ ساله کانادایی بیداد می کند

اگر از استرس، اضطراب یا افسردگی رنج می برید تنها نیستید. میلیونها کانادایی از این مشکلات روحی شکایت دارند.

در آستانه سومین سال پاندمی کرونا، موسسه انگس رید Angus Reid با انجام نظرسنجی، وضعیت روحی و ذهنی کانادایی ها را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که بخش بزرگی از جمعیت کشور از خستگی، بلاتکلیفی، و اضطراب رنج می برند.

بنابر این بررسی از هر سه کانادایی یک نفر دچار مشکل روحی ـ ذهنی است. در همین نوامبر گذشته، از هر چهار کانادایی یک نفر از مشکلات روحی ـ ذهنی شاکی بود که بررسی جدید نشاندهنده افزایش چشمگیر این مشکلات در دو ماه اخیر است که سویه امیکرون در کانادا شیوع پیدا کرده.

احساس خستگی و کم توانی

وقتی از سؤال شوندگان پرسیده شده که احساس خود را در هفته های اخیر بیان کنند:

ـ ۴۸ درصد گفته اند که احساس خستگی و کمبود انرژی fatigue می کنند
ـ ۴۰ درصد گفته اند که احساس بلاتکلیفی frustration می کنند
ـ ۳۷ درصد گفته اند که احساس نگرانی و دلواپسی anxious می کنند
– ۲۳ درصد گفته اند که احساس افسردگی می کنند
ـ تنها ۱۲ درصد گفته اند که احساس خوشحالی می کنند

در مجموع از هر ده ساکن کانادا سه نفر گفته اند که به طور مرتب با دوستان یا اقوام درباره مشکلات روحی شان صحبت می کنند: البته مردان ۵۵ سال به بالا بسیار کمتر از دیگران درباره مشکلات روحی شان با دوستان یا اقوام صحبت می کنند.

در چند هفته اخیر چه احساسی داشته اید؟ (Angus Reid Institute)
سه نوع مشکلات موجود

شرکت کنندگان در نظرسنجی اصلی ترین نوع مشکلاتی را که در بین دوستان و اقوامشان مشاهده می کنند چنین برشمرده اند:
ـ سی و پنج درصد اضطراب و افسردگی را مشکل اصلی دانسته اند
ـ پنجاه و سه درصد مصرف الکل را مشکل اصلی دانسته اند
ـ هفتاد و یک درصد اعتیاد به مواد مخدر را مشکل اصلی دانسته اند

میزان مشکلات در گروههای سنی مختلف

میزان مشکلات روحی (و اعتیاد و الکل) در میان گروههای مختلف متفاوت است.

برای مثال، بیشترین مقدار اضطراب و افسردگی در بین زنان جوان ۱۸ تا ۳۴ ساله دیده می شود.

به طور کلی اضطراب و افسردگی بزرگترین مشکلی است که در میان همه گروههای سنی دیده می شود.

مشکل اصلی در میان دوستان و آشنایان شما کدام است؟ (Angus Reid Institute)

سؤال: در میان دوستان و آشنایان شما کدامیک از سه مشکل اضطراب و افسردگی، مصرف الکل و اعتیاد به مواد مخدر بیشتر رایج است؟

نتیجه پاسخها حاکی است که:

ـ اضطراب و افسردگی از دو مشکل دیگر بسیار رایج تر است.
ـ میزان اضطراب و افسردگی در میان زنان بسیار بیشتر از مردان است.
ـ بیشترین میزان اضطراب و افسردگی بین جوانان ۱۸ تا ۳۴ سال مشاهده می شود.

در مجموع:

ـ ۳۵ درصد اضطراب و افسردگی را بزرگترین مشکل دانسته اند.
ـ ۱۴ درصد مصرف الکل را بزرگترین مشکل دانسته اند.
ـ ۸ درصد اعتیاد به مواد مخدر را بزرگترین مشکل دانسته اند.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19