پربازدید

ویدیو

کووید-19

اشتباهی شماره تلفن گپ های سکسی به کارکنان تی تی سی داده شد

اتحادیه کارکنان شبکه حمل ونقل عمومی تورنتو تی تی سی TTC از مدیریت این سازمان عصبانی است.

این عصبانیت دو علت دارد: نخست به سرقت رفتن اطلاعات شخصی ۲۵ هزار نفر از کارکنان این شبکه، و دوم دادن شماره تماس گفت و گوهای سکسی (adult chat) برای دریافت راهنمایی.

طبق اطلاع قرار بوده که شماره تلفنی به کارکنان داده شود که در صورت نیاز به کمک و راهنمایی با آن تماس بگیرند اما اشتباه شده و به جایش شماره تماس برای گپ سکسی به آنها داده شده.

درخواست استعفا

اتحادیه کارکنان تی تی سی خواستار استعفای ریک لیری Rick Leary مدیر عامل تی تی سی شده.

همانطور که در خبر جداگانه ای روز سه شنبه به آگاهی رسید، چندی پیش باجگیران سایبری با هک کردن سیستمهای اطلاعات دیجیتال تی تی سی اطلاعات شخصی ۲۵ هزار نفر از کارکنان قبلی و فعلی این شبکه را به سرقت برده اند. این حمله در ۲۹ اکتبر صورت گرفته و اطلاعات شخصی نظیر نام و آدرس و شماره تأمین اجتماعی این کارکنان به خطر افتاده.

شماره تلفن اشتباهی

از سوی دیگر بر ملا شده که به جای شماره تلفن کمک و راهنمایی، به اشتباه شماره تلفن برای گپ های سکسی به این کارکنان داده شده.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19