پربازدید

ویدیو

کووید-19

استفاده کاربران نوجوان از فیسبوک رو به کاهش است

از اوایل امسال گزارشهایی در داخل کمپانی فیسبوک تهیه شده که نشان می دهد تعداد نوجوانانی که از پلتفرم فیسبوک استفاده می کنند به سرعت در حال کاهش است

یکی از نمودارهایی که در ماه مارچ در اختیار مدیران فیسبوک قرار گرفت نشان می داد که تعداد کاربران نوجوان آمریکایی فیسبوک نسبت به یکسال قبل از آن ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده، و نوجوانان به طور متوسط پنج درصد کمتر از گذشته، وقت صرف فیسبوک می کنند، و تعداد نوجوانانی که برای نخستین بار فیسبوک را مشترک می شوند رو به کاهش است.

گزارش پژوهشگران فیسبوک نشان می داد که برخلاف گذشته، افراد بعد از سنین ۲۴ و ۲۵ برای خود صفحه فیسبوک باز می کنند در حالی که در گذشته بیشتر افراد قبل از سنین ۱۹ یا ۲۰ سالگی به فیسبوک می پیوستند.

یکی از کارکنان فیسبوک به نام فرانسیس هاگن Frances Haugen چند هفته پیش با استناد به مدارک داخلی فیسبوک این کمپانی را متهم کرد که سود را بر ایمنی کاربرانش ترجیح داده است.

مدارکی که از سوی این خانم در اختیار مسئولان آمریکایی و از جمله کنگره آمریکا قرار گرفته و بخشهایی از آن از سوی رسانه ها از جمله بلومبرگ منتشر شده نشان می دهد که از مدتها قبل تعداد کاربران فیسبوک رو به کاهش بوده است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157436بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19